Advertisement

Find answers, ask questions, and connect with our community around the world.

 • Pip Forex nh hưng đn li nhun trong bui ta đàm như th nào?

  Posted by Unknown Member on November 22, 2020 at 8:47 pm

  [b][style=”vertical-align: inherit;”][style=”vertical-align: inherit;”]Pip Forex nh hưng đn li nhun trong bui ta đàm như th nào?[/style][/style][/b][/h1] [style=”vertical-align: inherit;”][style=”vertical-align: inherit;”]ví d như bn đang có ý đnh tham d Forex thì chc chn  [/style][/style][link=http://maps.google.com/url?q=https://sanforextotnhat.net/][b][style=”vertical-align: inherit;”][style=”vertical-align: inherit;”]sàn forex uy tín [/style][/style][/b][/link][style=”vertical-align: inherit;”][style=”vertical-align: inherit;”] là khái nim bn phi bit và hiu rõ đ tính toán li nhun sau mi ln giao dch. [/style][style=”vertical-align: inherit;”]Vi bài vit này, chúng tôi s hi t gii thích và phân tích khái nim ca Pip Forex.[/style][/style]
  [b][style=”vertical-align: inherit;”][style=”vertical-align: inherit;”]khái nim Pips[/style][/style][/b][/h2] [style=”vertical-align: inherit;”][style=”vertical-align: inherit;”]Mt pip, tt ca “phn trăm trong đim” hoc “đim lãi sut”, đi din cho mt thưc đo v s thay đi ca mt cp tin t trên th phn ngoi hi. [/style][style=”vertical-align: inherit;”]Pip đưc công b theo báo giá hoc đơn v tin t kinh doanh.[/style][/style]

   
  [style=”vertical-align: inherit;”][style=”vertical-align: inherit;”]Vit tt ca Pip Forex[/style][/style]
  [style=”vertical-align: inherit;”][style=”vertical-align: inherit;”]Mt pip là mt tiêu chun công ty và là s tin nh nht mà theo giá tr ca mt cp tin t có th thay đi. [/style][style=”vertical-align: inherit;”]Nó thưng là 0,0001 USD cho nhng cp tin t có liên quan đn đô la, thưng đưc gi là 1/100 ca 1%, hoc là 1 pip. [/style][style=”vertical-align: inherit;”]Chênh lch tiêu chun hóa này giúp kim tra an ninh các nhà đu tư khi l ln. [/style][style=”vertical-align: inherit;”]Ví d: nu như mt pip là 10 đim đơn, thì mt pip thay đi s gây ra s thay đi ln v giá tr tin t trong th trưng.[/style][/style]
  [b][style=”vertical-align: inherit;”][style=”vertical-align: inherit;”]Cách tìm Pip giá tr bng t chc tin t ca tài khon giao dch ca bn[/style][/style][/b][/h2] [style=”vertical-align: inherit;”][style=”vertical-align: inherit;”]Sau khi mua đưc cho mình mt [/style][link=https://mangtienaototnhat.blogspot.com/][b][style=”vertical-align: inherit;”]sàn Forex tt nht[/style][/b][/link][style=”vertical-align: inherit;”] giúp các bn tin tưng vào vic đu tư, thì hãy nghi vn đt ra là lúc mua sm giá tr pip cho v trí ca các bn là “Pip giá tr theo công ty tin t ca tài khon nói chuyn Tôi là bao nhiêu? ” [/style][style=”vertical-align: inherit;”]Xem xét cng đng, đó là mt th gii phn và không h có ngưi nào cũng có các tài khon có cùng mt loi tin t. [/style][style=”vertical-align: inherit;”]Điu đó có nghĩa là giá tr ca pip s phi đưc chuyn đi sang bt k loi tin t nào mà tài khon ca chúng ta có th đưc giao dch.[/style][/style][link=https://mangtienaototnhat.blogspot.com/] [b][/b] [/link]

   
  [style=”vertical-align: inherit;”][style=”vertical-align: inherit;”]Pip tính toán trong Forex[/style][/style]
  [style=”vertical-align: inherit;”][style=”vertical-align: inherit;”]quy tc tính toán này khá khó khăn, ch cn nhân / chia pip giá tr trong báo giá vi t giá hi đoái ca t chc tin t trong tài khon ca bn và t chc tin t đưc nhc nh.[/style][/style]
  dùng thí d GBP/JPY, hãy chuyn đi tr giá pip tìm đưc là .813 GBP thành tr giá pip tính bng đô la bng cách dùng GBP/ đô la là 1.5590 làm t giá ân hn đoái ca chúng ta.
  nu như công ty tin t bn đang chuyn đi là doanh nghip tin t đi ng ca t giá hi đoái, hu ht các gì các bn phi làm là chia giá tr pip cho t l t giá hi đoái tương ng:
  .813 GBP mi pip / (1 GBP / 1.5590 USD)
  [b]t d v Pips[/b][/h2] t d chúng ta có báo giá trc tip USD / EUR là 0,7747. Báo giá này có tc là bn có th mua đưc 0,7747 euro vi 1 đô la M. Gi d có mc ci thin mt pip trong Thng kê này (lên 0,7748), thì giá tr ca đô la s tăng cưng so vi đng euro, tc là vi mt đng đô la bn s sm đưc 0,7748 euro.
  [b]Tác dng ca pips trong đàm phán[/b][/h2] nh hưng ca s đi thay mt pip đi vi s lưng USD, hoc tr giá pip, ph thuc vào s lưng euro đưc sm. Nu nhà đu tư mua 10.000 euro bng USD, giá phi tr s là 12.908,22 USD (1/0,7747 x 10.000). Nu như t giá ân hn đoái ca cp này tăng cưng mt pip, giá phi tr s là $12.906,56 (1/0,7748 x 10.000). Mt khác, nu cùng mt nhà đu tư tu 100.000 euro vi cùng giá thành Vic trưc tiên, giá tr pip s là 16,6 đô la M.
  [b]tình trng ngoi l – Pips USD/JPY[/b][/h2] khi giao dch các loi tin t chính vi đơn v tin t im Nht, các nhà đàm phán cn lưu ý rng pip không còn là s thp phân th tư mà là s thp phân th 2. Điu này là do đng im Nht có giá tr thp hơn cc nhiu so vi các đng tin chính.
  khi thương lưng giao kèo nh (10k) và giao kèo tiêu chun (100k) bng yên Nht, bin đng mt pip (giá tr ca mt pip) s tương ng là 100 JPY và 1000 JPY.
  [b]Li kt[/b][/h2] [link=https://mangtienaototnhat.blogspot.com/][b]sàn phân phi forex uy tín[/b] [/link]là mt thut ng rt quan yu mà bt kì ai lúc tham d cn nm rõ. Không nhng nm rõ cách tính mà còn có mt s ngoi l gia nhng công ty tin t đ gim thiu s lm ln dn đn thua l ln ch vì thiu kin thc và k năng. Pip là đơn v đo lưng s lãi l trong mi hot đng thương lưng và nó quyt đnh đn tr giá tin t ca tng đt nưc.
   
   

  Unknown Member replied 3 years, 7 months ago 1 Member · 0 Replies
 • 0 Replies

Sorry, there were no replies found.